Sporthotel Zátoň

Pojištění storna

Pojištění storna nebo zkrácení pobytu pro hotelové hosty

Pro Vás, kteří svou dovolenou vybíráte s časovým předstihem, jsme připravili možnost pojistit si storno nebo zkrácení pobytu. Pro případy něčeho nepředvídatelného, kdy vy nebudete moci nastoupit Váš pobyt u nás, např. z důvodu nemoci - ať již vlastní nebo některého člena rodiny, doporučujeme uzavřít "Pojištění storna pobytu".

Storno poplatek se vypočítá vždy dle platných storno podmínek. Pojištění Storna pobytu pro nás zajišťuje nadnárodní pojišťovna  AIG, která patří k největším světovým poskytovatelům neživotního pojištění a pečuje o své klienty ve více než 130 zemích.

Na co se pojištění vztahuje:

 • Vaše nemoc, úraz, smrt;
 • smrt, úraz nebo nemoc rodinného příslušníka, obchodního partnera nebo osoby, se kterou jste si cestu rezervoval (a), nebo rodinného příslušníka nebo přítele žijícího v zahraničí, u kterého jste měl být ubytován
 • pokud jste byl (a) předvolán (a) k soudu jako svědek (nikoli jako znalec) nebo jste byl(a) umístěn(a) do povinné karantény
 • pokud dostanete výpověď ze zaměstnání z důvodu nadbytečnosti a jste oprávněn (a) pobírat dávky v nezaměstnanosti podle příslušných právních předpisů, a pokud v okamžiku rezervace Vaší cesty jste neměl (a) důvod se domnívat, že budete považován (a) za nadbytečného (ou);
 • pokud policie nebo pojišťovna, se kterou máte uzavřeno pojištění domácnosti, vyžadují, abyste setrval (a) v místě svého bydliště poté, co v místě Vašeho bydliště došlo k požáru, loupeži, krádeži nebo Vaše bydliště postihla povodeň v období 48 hodin před datem Vašeho plánovaného odjezdu;
 • zvláštní náklady vynaložené na Váš návrat do České republiky z důvodu smrti, vážného úrazu nebo vážné nemoci rodinného příslušníka nebo obchodního partnera v České republice.

Na co se pojištění nevztahuje:

 • Pokud se rozhodnete, že nebudete cestovat z jiných důvodů, než které jsou uvedeny v pojistných podmínkách.
 • Zvláštní náklady, které Vám vznikly proto, že jste neuvědomil (a) společnost, která Vám cestu zajišťovala, o zrušení své cesty bezodkladně poté, co jste se o nutnosti zrušení cesty dozvěděl (a).
 • Storno nebo zkrácení Vašeho pobytu z důvodu Vašeho zdravotního stavu nebo nemoci, která souvisela se zdravotním stavem, o kterém jste věděl (a) nebo měl (a) vědět před vznikem tohoto pojištění. Tato výluka z pojištění se uplatní i ve vztahu k rodinným příslušníkům, obchodnímu partnerovi nebo osobě, se kterou jste měl (a) cestovat nebo osobě, na které Vaše cesta závisela.
 • Náklady na Vaši původní zpáteční cestu, pokud byla již zaplacena a Vy jste potřeboval (a) svou cestu zkrátit.
 • Jakékoli újmy nebo náklady, které vznikly v případech placením formou jakéhokoliv věrnostního nebo
 • podobného programu.
 • Těhotenství nebo porod, přičemž těhotenství trvalo na počátku cesty alespoň 26 týdnů nebo 22 týdnů v případě známého vícenásobného těhotenství (ledaže bylo těhotenství potvrzeno po dni vystavení Vaší letenky nebo potvrzení rezervace v případě jednorázového pojištění nebo po dni účinnosti Vaší pojistné smlouvy) a zrušení nebo zkrácení Vaší cesty je z lékařského hlediska nutné.

Výše pojistné částky:

Pojistná částka (pojistné) se vypočítá z celkové částky za objednaný pobyt. Vždy se jedná o 2,5% z celkové ceny pobytu. Příklad: Celková cena pobytu činí 15.000 Kč, výše pojistného činí 2,5% z 15.000 Kč, tj.: 375 Kč.

Pojistné plnění:

Pojistné plnění - výše škody se stanovuje dle výše ceny zájezdu, maximálně do výše limitu 120.000 Kč se spoluúčastí pojištěné osoby (host) ve výši 20%. Příklad: Výše storno poplatku bude činit 15.000 Kč (100% z ceny pobytu), tj. výše spoluúčasti pojištěné osoby bude činit 3.000 Kč.

Ke stažení:

Pojistné podmínky

STORNO PODMÍNKY

V případě zájmu o závaznou rezervaci žádáme klienty o uhrazení zálohy 1.000,-Kč za pokoj. Následně je možné pobyt uhradit na místě (zaplacená záloha Vám bude odečtena) – v hotovosti nebo prostřednictvím platební karty (akceptujeme VISA, EC/MC). Můžete samozřejmě cenu pobytu uhradit předem v celé výši bezhotovostně.

Storno podmínky našeho hotelu jsou následující:

Storno poplatky z ceny pobytu

1 den před a v den příjezdu

100%

2 - 7 dní před příjezdem

75%

8 - 21 dní před příjezdem

50%