Sporthotel Zátoň
 • Česky
 • Deutsch
 • English

Tel: +420 380 709 110

Pojištění HotelStorno

Pro Vás, kteří svou dovolenou vybíráte s časovým předstihem, doporučujeme uzavřít "Pojištění storna pobytu". V případě něčeho nepředvídatelného, kdy nebudete moci nastoupit Váš pobyt u nás, např. z důvodu nemoci - ať již vlastní nebo některého člena rodiny, a na základě smlouvy budete povinni uhradit stornopoplatek .

Storno poplatek se vypočítá vždy dle platných storno podmínek. Pojištění "HotelStorno" pro nás zajišťuje ERV Evropská pojišťovna, specialista na cestovní pojištění.

Na jaké případy se pojištění vztahuje:

Zrušení pobytu (pojištění Basic)

 • vážné akutní onemocnění či úraz (i spolucestujícího nebo nejbližšího příbuzného, který se neměl účastnit cesty, ale musíte o něj pečovat)
 • úmrtí (i spolucestujícího nebo člena rodiny), pojištění se vztahuje také na onemocnění COVID-19.
 • zdravotní komplikace v důsledku těhotenství do 2 měsíců před očekávaným porodem (i Vaší nejbližší příbuzné)
 • nezaviněná ztráta zaměstnání v důsledku organizačních změn či zrušení zaměstnavatele (i Vašeho spolucestujícího)
 • konání opravné zkoušky, pokud k neúspěšnému vykonání došlo po uzavření pojištění
 • rozsáhlé poškození Vašeho bydliště následkem požáru, povodně, trestného činu apod. těsně před odjezdem

Odpovědnost za škody v ubytovacím zařízení (pojištění Standard)

 • pro případ, kdy poškodíte vybavení ubytovacího zařízení

Nevyužitá dovolená (pojištění Optimal)

 • pro případ, kdy si kvůli úrazu nebo hospitalizaci nemůžete užít dovolenou podle původního plánu

Výše pojistné částky:

Cena pojištění je 4 – 6 % z celkové ceny ubytování dle produktové varianty.

Spoluúčast:

Vrátíme Vám 80 % ze storno poplatků, které budete muset zaplatit ubytovacímu zařízení. To znamená, že na každé pojistné události se budete podílet 20 %. V případě hospitalizace je spoluúčast pouze 10 %.

Limity pojištění v Kč Basic Standard Optimal
Zrušení cesty (limit ve výši celkové ceny ubytovacích služeb) * ano ano ano
Odpovědnost za škody v ubytovacím zařízení - 50 000 100 000
Nevyužitá dovolená ** - - 10 000

Vysvětlivky:  *) spoluúčast 20 %, v případě hospitalizace 10 %,  **) 1 000 Kč na den.

Cena pojištění
Basic Standard Optimal
% z celkové ceny ubytovacích služeb 4% 5% 6%

 

Ke stažení:

Pojistné podmínky

 

STORNO PODMÍNKY

V případě zrušení nebo zkrácení pobytu jsme nuceni Vám účtovat poplatek, dle našich storno podmínek. Storno poplatky se vypočitávají z celkové ceny pobytu. Ne pouze z uhrazené zálohy.

1 den před a v den příjezdu

100%

2 - 7 dní před příjezdem

75%

8 - 21 dní před příjezdem

50%